Sindre Lost 21kg in 10 Months, Greatly Improved his fitness, and Mental Strength

 

 

 

20kg down! Pictures taken for self motivation.

 English text on top, Norwegian on bottom.

It was October, and I had tried. Year after year my neither body nor mind had fulfilled my expectations. I tried losing weight, and I failed countless times. My body consisted of fat, and saggy parts. I could run for about 2 minutes before getting exhausted, I could do about 10 push-ups with the wrong execution and I weren’t really capable of doing anything without feeling bad. My clothes were constantly being swapped out for the bigger sizes, my presence at parties was dropping because I felt bad by my sweat stains and weight. I had been overweight most of my life, and I was depressed.

 

I’d hear about this place where my friends were working out all the time. “It was the greatest” and “we have never done anything like this before”. They were always telling me how sore they were, and how much they had to push themselves, but at the same time how great they felt! And the results! I thought to myself that it wasn’t anything special, seeing that I had tried weight lifting before, but I had to try. The reason I had to try, was that I’d just gotten the plan of going into the Norwegian Army, as a military police soldier, which required physical and mental fitness.

 

Obviously my friends had asked me to join several times, but I never thought I had any time, I’d think about going, and politely decline. But one day I decided I had nothing better to do, so I went. I was immediately stricken by a classic gym feeling coming in the door. “Oh no!”. We were already 20 minutes late, and my friends had told me how much “Trevor would make us pay!”. I wasn’t too worried… but I can say from this day, I have never, ever been so exhausted and surprised by a single workout in my life. Even in the army.

 

My body was aching. I felt sick, and I had to stick my head out the window more than once, to cathc some fresh air. We did not have one single stationary exercise and nobody was looking at me like I was a failure (even though I couldn’t keep up) or anything like that – This was very new to me! Everyone was pushing everyone, and nobody was left behind. We all suffered equally! Ever since that day I’ve worked out at Trevor’s Strength and Conditioning as much as I bloody well can! The people are super friendly, people come and go in all shapes and sizes, and the exercise never gets any easier. It’s fun, it’s different than anything else I have ever tried in my life.

 

My methods have changed, my mindset has dramatically improved, and my body has changed. I can push myself much further than before, I can brace my teeth together when things need to be done, and I know that there are NO EXCUSES if you want to lose weight. You do what you have to do, end of story. Trevor is an amazing trainer, and he has really brought out the best in me. Proudly, I now sit at the army’s most operative base as a military police corporal. I have lost 21 kg, and I have never been more proud over my physical and mental state. Trevor has taught me that if I put my mind into something, I really can do it, and I did… I passed all my physical tests in the army. I am leaner and stronger than ever before. I will always talk well, and proudly about Trevor, his knowledge and his gym.

 

If you ever plan to do something with your body that needs hard work, I will gladly drag you down to Ganddal’s own Strength and Conditioning. If you ever have problems with actually getting things done… you need this. You learn how to train, you have fun doing it, you make new friends, and you learn how to achieve YOUR goal. Whether losing 20 kilos, gaining them, become wider or slimmer is your thing, Trevor will help you. If you give it your all, and just dive in there… you both can make it work!

 

Excuses don’t make you stronger… we do!

Norwegian

Det var oktober, og jeg hadde prøvd. År etter år hadde verken kropp eller sinn oppfylt mine forventninger. Jeg prøvde å gå ned i vekt, og jeg mislyktes utallige ganger. Kroppen min besto av fett, og hengende deler. Jeg kunne løpe i ca 2 minutter før jeg ble oppbrukt og sliten, jeg kunne ta ca. 10 push-ups med feil utførelse og jeg var egentlig ikke i stand til å gjøre noe uten å føle meg dårlig. Klærne mine ble stadig blir byttet ut til noe større, og mitt nærvær på fester var minkende fordi jeg skjemtes over svetteflekkene og vekta. Jeg hadde vært overvektig de støreste delene av livet mitt, og jeg var deprimert.

 

Jeg hørte stadig vekk om dette stedet hvor mine venner var å trente hele tiden. “Det var det sykeste” og “vi har aldri gjort noe som dette før”. De fortalte meg alltid hvor såre de var, og hvor mye de måtte presse seg selv, men samtidig hvor fornøyde de følte seg! For ikke å nevne resultatene! Jeg tenkte for meg selv at det ikke var noe spesielt med dette stedet, etter som at jeg hadde prøvd vektløfting før… men jeg måtte prøve. Grunnen til at jeg måtte prøve, var fordi jeg hadde en plan om å bli med i den norske hæren, som en militærpoliti soldat, som krevde fysisk og psykisk skikkethet.

 

Selvfølgelig hadde kompisene bedt meg om å bli med flere ganger, men jeg trodde aldri jeg hadde tid. Jeg fant alltid på noe annet å gjøre, og avslo høflig – men en dag bestemte jeg meg for at jeg ikke hadde noe bedre å gjøre, så jeg ble med. Jeg ble umiddelbart møtt av en klassisk gym-følelse i døra. “Å nei!”. Vi var allerede 20 minutter for sent, og mine venner hadde fortalt meg hvor mye “Trevor komme til å drepe oss med trening!”. Jeg var ikke så bekymret … men jeg kan si med hånden på hjertet at har aldri, noensinne vært så utmattet og overrasket av en enkelt treningsøkt i mitt liv. Selv i hæren.

 

Kroppen min verket. Jeg var kvalm, og måtte holde hodet ut av vinduet mer enn én gang for å få frisk luft. Vi hadde ikke en eneste stasjonær øvelse og ingen så på meg som om jeg var en fiasko (selv om jeg ikke kunne holde mål med de andre) eller noe lignende – Dette var veldig nytt for meg. Alle pushet alle, og ingen ble til den treige. Alle i den økta led like mye! Helt siden den dagen har jeg trent på Trevor styrke og Conditioning så mye som jeg bare kan! Folk er super-vennlige, og de kommer i alle former og størrelser. Det beste er at øvelsene aldri blir enklere. Det er morsomt, og det er annerledes fra alt annet jeg noensinne har prøvd i mitt liv.

 

Mine metoder har endret seg, og tankemåten min er dramatisk forbedret – sammen med at kroppen min har forandret enormt! Jeg kan presse meg mye lenger enn før, og jeg har lært å bite tennene sammen når noe må gjøres! Det viktigste av alt er at jeg har lært at det finnes ingen unskyldninger for når man vil ned i vekt. Du gjør hva du har å gjøre, end of story. Trevor er en fantastisk trener, og han har virkelig brakt ut det beste i meg. Stolt, jeg nå sitter på hærens mest operative leir som militærpoliti korporal. Jeg har gått ned 21 kilo hittil, og jeg har aldri vært mer stolt over min fysiske og mentale tilstand. Trevor har lært meg at hvis jeg setter meg inn i noe, kan jeg virkelig få det til… og det gjorde jeg! Jeg bestod alle mine fysiske tester i militæret, og jeg er slankere og sterkere enn noen gang før. Jeg vil alltid snakke bra-, og mye om Trevor. Om hans kunnskap til kroppen og trening, og til treningsstudioet han styrer.

 

Hvis du noen gang tenkt å gjøre noe med kroppen din som trenger hardt arbeid, kan jeg gladlig være med deg ned på Ganddals lille egne Strength and Conditioning. Hvis du har problemer med å faktisk få ting gjort… er dette noe for deg! Du lærer hvordan du skal trene, du har det gøy, får nye venner, og du lærer deg hvordan du kan oppnå dine mål. Om det å legge på seg 10 kilo, miste dem, blir bredere eller smalere er opp til deg – Trevor hjelper deg uansett så lenge du gir jernet.

 

Excuses don’t make you stronger… we do!